godło Polski logo

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie

Projekty szkolne

Udało nam się!

W ostatnich latach w szkole udało się zrealizować kilka projektów w których nasza placówka oświatowa była partnerem lub bezpośrednim wykonawcą następujących projektów edukacyjnych:

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III

W klasach I-III - projekt jako kompleksowe wsparcie szkoły oparte na założeniach programu rządowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III", realizowanego ze środków EFS przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy z Gminą Szubin. Realizacja tego projektu zapewnia każdemu uczniowi z klas I-III szkoły podstawowej (w tym sześciolatkom) bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Ogółem udział w projekcie bierze ok. 30 uczniów w jednym roku szkolnym [ projekt realizowany jest przez 3 lata] . Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Celem działań podejmowanych przez nauczycieli jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2010 – 2013. Cele te realizowane są poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czytaj więcej: INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III

"MYŚLIWI DZIECIOM - DZIECI ZWIERZĘTOM"

edukacja ekologiczno- łowiecka "Myśliwi - dzieciom, dzieci zwierzętom", w ramach której uczniowie biorą udział w różnych akcjach ("Sprzątanie lasu," zbieranie kasztanów i żołędzi jako karma dla zwierząt, konkursy plastyczne, literackie, wyjazd do Muzeum Myślistwa i Łowiectwa w Uzarzewie. Heppening "Marsz zielonych" - ulicami Rynarzewa ).

PROGRAMY "OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA",5 PORCJI WARZYW

skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych. Celem programu "Owoce w szkole" jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 - 2018 Szkoła Podstawowa w Rynarzewie
Wykonanie strony: soft&site