godło Polski logo

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie

Projekty szkolne

Udało nam się!

W ostatnich latach w szkole udało się zrealizować kilka projektów w których nasza placówka oświatowa była partnerem lub bezpośrednim wykonawcą następujących projektów edukacyjnych:

ĆWICZĘ, UCZĘ SIĘ, WYGRYWAM

Projekt realizowany jest w naszej szkole od maja 2013 do maja 2014r. Projekt skierowany jest do 100 gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego. Obejmuje grupę 1500 uczniów gimnazjów.Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:

  • JĘZYKOWE - P.DOROTA ZYGMUNT
  • SPORTOWE - P.JANUSZ NOWAKOWSKI
  • INFORMATYCZNE - P. REMIGIUSZ RADECKI
  • MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE - P. DANUTA BŁAŻEJAK-BŁASZAK
  • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE- PSYCHOLOG Z ZEWNĄTRZ

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Ćwiczę, uczę się, wygrywam" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Uczniowie są uczestnikami wszystkich zajęć, które pozwolą uczniom łatwiej nawiązać kontakty z rówieśnikami, pomogą poznać własne możliwości i odkryć swoje zainteresowania.

AKTYWNA EDUKACJA

Nasza szkoła przystąpiła do nowego projektu. Program „Aktywna edukacja” prowadzony jest w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i
szkołach" współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Koordynatorem projektu z
ramienia naszej szkoły został pani Wioletta Chróścińska. W powołanym zespole znalazły się także panie Sylwia Tomczyńska-Dorn, Dorota Nowicka,Anna Olszak oraz pan Arkadiusz Roga. A wiec do
dzieła...

Czytaj więcej: AKTYWNA EDUKACJA

CYFROWA SZKOŁA

"Cyfrowa Szkoła" to pilotażowy projekt poprzedzający planowany wieloletni program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Opiera się on na dwóch założeniach. Po pierwsze, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich kompetencji uczniów, które przygotowują ich do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, gdzie korzystanie z nowoczesnych technologii jest podstawową umiejętnością. Po drugie, że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK. Ten rządowy program jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. W ramach tego projektu 402 szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymały dofinansowanie o łącznej wartości niemal 44 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji młodzieży. Mamy to szczęście, że nasz szkoła znalazła się pilotażowo wśród tych 402 szkół podstawowych. Otrzymaliśmy następujący sprzęt komputerowy: 54 laptopy (w tym 50 laptopy dla uczniów), 4 tablice interaktywne, projektor, ekran projekcyjny i trzy drukarki. Burmistrz Gminy Szubin dofinansował projekt w 20%. Cel krótkoterminowy projektu (2-3 lata), to zwiększenie wiedzy nauczycieli i uczniów nt. wykorzystania TIK w edukacji oraz stworzenie e-podręcznika (2 lata). Celem na następne 5-7 lat jest przyzwyczajenie uczniów do korzystania z wartościowych materiałów edukacyjnych oraz zaszczepienie im zasady, że komputer służy nie tylko do rozrywki.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 - 2018 Szkoła Podstawowa w Rynarzewie
Wykonanie strony: soft&site