godło Polski logo

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie

Ogłoszenia

Konkurs geograficzny

Dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum.

Więcej informacji u p. Doroty Nowickiej.

PODRĘCZNIKI SZKOLNE NA ROK 2017/2018

PODRĘCZNIKI SZKOLNE NAUCZANIE ZINTEGROWANE

PODRĘCZNIKI SZKLONE SZKOŁA PODSTAWOWA

PODRĘCZNIKI SZKOLNE GIMNAZJUM

UWAGA ZMIANA JĘZYK ANGIELSKI KOLOROWY START KURS:START WITH FLUFFY"

DLA KLASY "0"

REALIZACJA PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU SZKÓŁ W RYNARZEWIE

REALIZACJA PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU SZKÓŁ

                                      W RYNARZEWIE

 

W dniu 13.07.2017 r. Gmina Szubin podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie” nr RPKP.03.05.01-04-0008/17 współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Rynarzewie gm. Szubin

Planowany efekt: Modernizacja obiektu Zespołu Szkół w Rynarzewie polegająca m.in. na: wymianie starych kotłów węglowych na nowoczesny kocioł na biomasę, montażu nowych grzejników płytowych i zaworów termostatycznych, wymianie tradycyjnego oświetlenia na nowe oprawy LED, montażu ogniw fotowoltaicznych oraz systemów solarnych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu wpłynie na lepsze zarządzenie energią cieplną i poprawi politykę ekonomiczną szkoły. Poprzez poprawę infrastruktury technicznej budynku w stopniu ogólnym poprawi się jakość infrastruktury społecznej, co w rezultacie doprowadzi do polepszenia jakości życia na terenie objętym projektem. Ponadto użytkownie zmodernizowanej infrastruktury oświatowej pozwoli na poprawę jakości świadczenia usług edukacyjno-oświatowych w Zespole Szkół w Rynarzewie. Realizacja projektu przyczyni się również do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu.

Wartość projektu: 3 474 541,58 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 2 573 065,18 zł

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

 I Rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego

-DO POBRANIA

-PLIK PDF            

  II Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego

-DO POBRANIA

-PLIK PDF

IV Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

-DO POBRA

-PLIK PDF

III OŚWIADCZENIA

- DO POBRANIA

-PLIK PDF

 

Cisco Networking Academy 2017/2018

NASZA SZKOŁA JAKO JEDNA  Z NIELICZNYCH W POLSCE PRZYSTĄPIŁA DO MIĘDZYNARODOWEJ  CISCO NETWORKING  ACADEMY. OD WRZEŚNIA 2016 ROKU RUSZA KURS INFORMATYCZNY IT ESSENTIALIS 5.0 DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM.

SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE PROJEKTY SZKOLNE .

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 - 2018 Szkoła Podstawowa w Rynarzewie
Wykonanie strony: soft&site