godło Polski logo

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA
UDZIELAJĄCE POMOCY
UCZNIOM I ICH RODZICOM

 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA w NAKLE nad NOTECIĄ
ul. Dąbrowskiego 46, tel. 52 386 51 51

- diagnoza dzieci z wadą wzroku, słuchu i z autyzmem,

- orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.


POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA FILIA
w SZUBINIE

ul. Kochanowskiego 1, tel. 52 384 89 71

- wczesna diagnoza psychologiczno – logopedyczna,

- badania dojrzałości szkolnej,

- zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,

- doradztwo w wyborze kształcenia zawodowego,

- indywidualne porady.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA "FAMA"
ul. Toruńska 50, tel. 52 348 45 39
- terapia indywidualna i grupowa,

- kompleksowe badania psychologiczno – pedagogiczne,

- badanie możliwości intelektualnych,

- określenie predyspozycji i uzdolnień wraz z poradą dotyczącą dalszego kierunku edukacji lub zatrudnienia.

 

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ul. Sułkowskiego 58a, tel. 52 372 11 82 (Poradnia dla dorosłych);
52 371 01 58 (Poradnia dla dzieci i młodzieży)
- diagnoza i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych,
- diagnoza zaburzeń rozwojowych,
- zapobieganie nawrotom choroby u dorosłych, dzieci i młodzieży,
- psychoterapia indywidualna i grupowa,
- leczenie wad wymowy,

- pełna diagnoza psychologiczna,
- leczenie padaczki,
- terapia odwykowa w pełnym zakresie,
- badania EEG.

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO „Stawowa”
ul. Stawowa 1, tel. 52 373 85 86, 52 373 64 79
- diagnoza i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych,
- diagnoza zaburzeń rozwojowych.

KLINIKA PSYCHIATRII COLLEGIUM MEDICUM
ul. Kurpińskiego 19, tel. 52 585 40 39, 52 585 42 56
- zaburzenia odżywiania,
- depresja,
- zaburzenia zachowania.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w NAKLE nad NOTECIĄ

ul. Dąbrowskiego 46, tel. 52 386 08 04

- doradztwo rodzinne,

- placówki interwencyjne dla dzieci i młodzieży.

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul.Kcyńska 34, tel. 52 371 59 01

- przemoc w rodzinie,
- alkoholizm, narkomania,
- ubóstwo,
- bezrobocie,
- niepełnosprawność.

 

KOMISARIAT POLICJI w SZUBINIE
ul.Szubińska 1, tel. 52 391 16 00

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w NAKLE nad NOTECIĄ
ul.Pocztowa 11, tel. 52 339 32 60

SĄD REJONOWY W SZUBINIE
ul.Plac Wolności 4, tel. 52 391 01 30

OCHOTNICZY HUFIEC PRACY w BYDGOSZCZY
ul.Glinki 140, tel. 52 345 05 33, 52 363 04 64

INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA
UDZIELAJĄCE POMOCY
W RÓŻNYCH FORMACH UZALEŻNIENIA

 

BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI TERAPII UZALEŻNIEŃ i PROFILAKTYKI BORPA w BYDGOSZCZY
ul. Przodowników Pracy 12, tel. 52 375 54 05; 52 361 76 82
ul. Porazińskiej 9, tel. 344 52 82 (filia)
www.borpa.bydgoszcz.pl
- profilaktyka uzależnień,
- rozwiązywanie problemów alkoholowych,
- pomoc dla dzieci i młodzieży.

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII w BYDGOSZCZY
ul. Świętojańska 17, tel. 52 321 54 00

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII – PORADNIA KONSULTACYJNA w BYDGOSZCZY
ul. Brzozowa 28, tel. 52 371 19 08
www.ptzn.bydgoszcz.com
- uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny, substancji psychoaktywnych.

MONAR – PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
w BYDGOSZCZY
ul. Bohaterów Kragujewca 11, tel. 52 361 21 43                      (poniedziałek – piątek od 10.00 – 18.00)
www.monar.bydgoszcz.pl
- poradnictwo dla młodzieży,
- poradnictwo dla rodzin i rodziców,
- diagnoza uzależnienia,
- grupa terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej,
- grupa wsparcia dla młodzieży eksperymentującej,
- grupa psychoedukacyjna dla rodzin dzieci uzależnionych,
- grupa wsparcia dla rodzin dzieci uzależnionych,
- konsultacje psychiatryczne,
- grupa wsparcia dla "neofitów",
- konsultacje psychologiczne.

WOJEWÓDZKA PORADNIA ODWYKOWA w BYDGOSZCZY
ul. Dworcowa 67, tel. 52 321 35 00

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
w BYDGOSZCZY
ul. Bernardyńska 3, tel. 52 379 34 05

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU w NAKLE nad NOTECIĄ
ul. Mickiewicza 7, tel. 52 385 21 94

PUNKT KONSULTACYJNY DLA MŁODZIEŻY w NAKLE nad NOTECIĄ
ul. Gimnazjalna 10

 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA MŁODZIEŻY w SZUBINIE
ul.Kcyńska 34 budynek M-GOPS, tel. 52 727 526 714

Czynny w środy w godzinach 16.00 – 18.00 pokój nr 19

NAKIELSKI KLUB ABSTYNENTA w NAKLE nad NOTECIĄ
ul. Ks. Skargi 2, tel. 52 385 12 21


BEZPŁATNA INFOLINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE                dla województwa kujawsko - pomorskiego
tel. 801 120 002

TELEFON ZAUFANIA „ZATRZYMAJ PRZEMOC”
tel. 800 12 01 48 (numer bezpłatny)

TELEFON ZAUFANIA DO SPRAW RODZIN
tel. 52 322 88 11

 ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA
tel. 22 641 15 01

MIEJSKA PORADNIA RODZINNA w BYDGOSZCZY
ul. Gdańska 1, tel. 52 321 11 26
- terapia rodzin,
- poradnictwo.

BYDGOSKIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY
ul. Dunikowskiego 2, tel. 52 375 33 82
- terapia rodzin,
- poradnictwo.

"TERAPEUTICA" ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWY
w BYDGOSZCZY
ul. Cieszkowskiego 17/2, tel. 505 461 356 lub 693 870 044
www.terapeutica.pl

OŚRODEK PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ w BYDGOSZCZY
ul. Jagiellońska 61a, tel. 52 340 11 76
- grupy wsparcia dla młodzieży,
- grupy terapeutyczne,
- porady indywidualne.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 - 2018 Szkoła Podstawowa w Rynarzewie
Wykonanie strony: soft&site