godło Polski logo

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie

Kadra szkoły

Zapraszamy do współpracy!

KADRA KIEROWNICZA

Janusz Nowakowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej
tel. 052 384 55 01
dyrektor
Róża Kulmaga - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
tel. 052 384 58 55
wicedyrektor

 

LIDERZY ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

 • Anna Krakowiak Zespół oddziału przedszkolnego
 • Marlena Sander - Zespół edukacji wczesnoszkolnej
 • Tomasz Grobelski - Zespół wychowania fizycznego ZS
 • Magda Jankowska - Zespół języków obcych ZS
 • Arletta Studzińska - Zespół humanistyczny SP
 • Sylwia Tomczyńska-Dorn - Zespół humanistyczny GIMNAZJUM
 • Milena Cyprych-Sobolewska - Zespół matematyczno-przyrodniczy ZS
 • Wojciech Bethke - Opiekun Samorządu Uczniowskiego GIMNAZJUM
 • Remigiusz Radecki - Administrator szkolny
 • Arletta Studzińska - Opiekun świetlicy szkolnej SP
 • Agnieszka Kamyszek - Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP

DZIAŁ PEDAGOGICZNY

 • Dorota Lisowska - pedagog szkoły podstawowej
 • Anna Jacek – Szabela - pedagog szkolny gimnazjum
 • Wioletta Chróścińska - Nowakowska - pedagog szkolny gimnazjum

DZIAŁ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 • Piotr Adamczewski
 • Arletta Studzińska

OPIEKUNOWIE KRONIKI SZKOLNEJ

 • Joanna Wrzosek-Iglewska - gimnazjum
 • Elżbieta Lasik - szkoła podstawowa

PUNKT PRZEDSZKOLNY

Punkt przedszkolny "Żabki"

 • mgr Zofia Kucharska - wychowawca
 • Joanna Zielonka - pomoc nauczyciela

Punkt przedszkolny "Sówki Mądre Główki"

 • mgr Anna Domagała - wychowawca
 • Ewelina Sobczak - pomoc nauczyciela

Punkt przedszkolny "Biedronki"

 • mgr Anna Krakowiak - wychowawca
 • Dagmara Lasik - pomoc nauczyciela

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nauczanie przedszkolne

 • mgr Renata Winter (wychowawca kl. 0 a)

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Wiesława Rausch (wychowawca kl. I a)
 • mgr Elżbieta Lasik (wychowawca kl. I b)
 • mgr Marlena Sander (wychowawca kl. II a)
 • mgr Henryka Madzińska (wychowawca kl. II b)
 • mgr Grażyna Wojtasik (wychowawca kl. III a)
 • mgr Lidia Nowak (wychowawca kl. III b)
 • mgr Paulina Lasik (wychowawca kl. III c)

Nauczyciele:

 • mgr Sylwia Tomczyńska - Dorn (wychowawca kl. IV a, nauczyciel języka polskiego)
 • mgr Hanna Wenckowska - Sänger (wychowawca kl. IV b, nauczyciel języka polskiego)
 • mgr Arletta Studzińska (wychowawca kl. IV c, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz)
 • mgr Tomasz Łączny (wychowawca kl. V a, nauczyciel wychowania fizycznego)
 • mgr Arkadiusz Roga (wychowawca kl. V b, nauczyciel matematyki)
 • mgr Anna Łatanik (wychowawca kl. VI a, nauczyciel języka polskiego)
 • mgr Tomasz Grobelski (wychowawca kl. VI b, nauczyciel wychowania fizycznego)
 • mgr Iwona Koguciuk (wychowawca kl. VII a, nauczyciel języka polskiego, informatyki)
 • mgr Agnieszka Kamyszek (wychowawca kl. VII b, nauczyciel matematyki)
 • mgr Małgorzata Skuza (wychowawca kl. II A gimnazjum, nauczyciel wychowania fizycznego)
 • mgr Hanna Wuka (wychowawca kl. II B gimnazjum, nauczyciel matematyki)
 • mgr inż. Milena Cyprych - Sobolewska (wychowawca kl. III A gimnazjum, nauczyciel chemii, fizyki)
 • mgr Anna Panert (wychowawca kl. III B gimnazjum, nauczyciel wychowania fizycznego)
 • mgr Janusz Nowakowski (nauczyciel wychowania fizycznego)
 • mgr inż. Róża Kulmaga (nauczyciel przyrody)
 • mgr Agnieszka Tulińska (nauczyciel biologii, chemii)
 • mgr Dorota Nowicka (nauczyciel geografii, przyrody)
 • mgr Dorota Zygmunt (nauczyciel języka angielskiego)
 • mgr Anna Olszak (nauczyciel języka angielskiego)
 • mgr Magdalena Jankowska (nauczyciel języka angielskiego)
 • mgr Sylwia Sadzińska (nauczyciel języka angielskiego)
 • mgr Joanna Leśniarek (nauczyciel języka niemieckiego, logopeda)
 • mgr Joanna Wrzosek - Iglewska (nauczyciel języka niemieckiego, logopeda)
 • mgr Wojciech Bethke (nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie)
 • mgr Remigiusz Radecki (nauczyciel informatyki, techniki)
 • mgr Magdalena Itrich (nauczyciel muzyki, plastyki)
 • mgr Anna Jacek - Szabela (nauczyciel techniki, zajęć artystycznych, pedagog)
 • mgr Teresa Wentk (nauczyciel religii)
 • mgr Patrycja Swiniarska (nauczyciel religii, etyki)
 • ks. mgr Rafał Kwiatkowski (nauczyciel religii)
 • mgr Wioletta Chróścińska - Nowakowska (pedagog)
 • mgr Dorota Lisowska (pedagog)
 • mgr Magdalena Sławińska (psycholog)
 • mgr Piotr Adamczewski (bibliotekarz)
 • mgr Lucyna Hunkier (opiekun świetlicy szkolnej)
 • mgr Monika Pobutkiewicz - Sałek (opiekun świetlicy szkolnej)

PERSONEL ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWY

 • Jadwiga Kucharska (sekretarz szkoły)
 • Beata Chrapek (sekretarz szkoły)
 • Jolanta Rucińska (pracownik obsługi)
 • Hanna Jakóbiak (pracownik obsługi)
 • Joanna Rożniak (pracownik obsługi)
 • Ludomira Walczak (pracownik obsługi)
 • Danuta Zielińska (pracownik obsługi)
 • Dorota Haberska (pracownik obsługi)
 • Ryszard Zębała (woźny)
 • Piotr Sander (woźny)
 • Monika Tokarczyk (animator sportu "Orlik")
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 - 2018 Szkoła Podstawowa w Rynarzewie
Wykonanie strony: soft&site